The Green Man

De naam The Green Man is afkomstig van een Keltische figuur die vanaf de middeleeuwen tot in de 19de eeuw veelvuldig in alle mogelijke architectuur op de Britse eilanden voorkomt. Het zou verwijzen naar een beschermende godheid, de god van lente en zomer, de altijd terugkerende cyclus van leven. The Green Man wordt heel dikwijls gezien hand in hand met Moeder Natuur, uit hun wellustige vereniging komt de vruchtbare lente voort ...


The Green Man wordt altijd afgebeeld als een mannenhoofd waaruit bladeren en takken groeien. In het Verenigd Koninkrijk tref je heel wat pubs aan met deze naam, er is een brouwerij met dezelfde naam én er is ook een leuk festival in Wales. 


Er zijn ook andere verwijzingen, ondermeer naar de Azteekse godheid Tlaloc, de Egyptische Osiris en sommige bronnen verwijzen naar Bacchus of Dionysos. In ieder geval vinden we afbeeldingen terug van Rusland tot Ierland ..  De bekendste vindplaats is Rosslynchapel bij Edinburgh met ruim 100 afbeeldingen.  Er wordt ook altijd verwezen naar andere figuren die met The Green Man te maken hebben en waar  Peter Pan en Robin Hood de bekendste van zijn.
En het huis zelf ..


The Green Man woont in een eclectisch burgershuis uit 1897 dat  deel uitmaakt  van een belle epoque ensemble op de hoek van de Koningstraat en de Kemmelbergstraat. Voor 1850 lag dit terrein in het uitgestrekte duinengebied buiten de westelijke verdedigingswallen van Oostende. Tot 1892 stond er een panoramatoren met een diameter van 40 meter, na het verdwijnen van de toren werd het terrein verkaveld.


Bouwheer van het huis was August Dereere - Vandorpe, aannemer in Oostende. Zoon Oscar Dereere (1885-1952) bleef er tot zijn dood wonen.


Het huis werd beschermd als monument op 26 mei 2005 en  kwam in handen van de huidige eigenaars in 1999.
Huisreglement


The Green Man  is superverdraagzaam maar toch dit


- er kan niet gerookt worden in huis, liefst ook niet op de stoep. Niet getreurd : we hebben een reuze - zandbak op 60 meter van de voordeur waar het genieten is van het rokersuitzicht. (strand)


- geen honden en andere kanarie - achtigen. Laat ze aub thuis, we kunnen ze ook niet op de stoep stallen dus ...- we zijn supergevoelig aan racistische of andere minachtende parlez over gelijk welke bevolkingsgroep of personen. Als je dat per sé wilt doen : niet at The Green Man maar zoek een eiland, liefst onbewoond.. en ver weg.


- last drink - call : in principe gaat de bel een half uur voor sluitingstijd. Dan heb je nog tijd om één iets te bestellen: naar aloude tradtie op de eilanden.


- merk ook op : aangezien the Green Man in een pand huist met een historisch lees beschermd karakter, moeten we er op wijzen dat er enkele trappen in huis zijn en geen lift.  Contacteer ons bij vragen over deze fysieke toegankelijkheid : we kijken samen voor de beste oplossing - enjoy@thegreenman.be


Wees verantwoordelijk met alcohol  !